TEAM

 • Mr. Srijan Pal Singh
  Mr. Srijan Pal Singh CEO, Dr. A.P.J. Abdul Kalam Centre
 • Shaily Shah
  Shaily Shah Program Manager
 • Jimmy Vishwakarma
  Jimmy Vishwakarma Web Developer & Designer

INTERNS

 • Adwait Vikram Singh
  Adwait Vikram Singh Harvard University
 • Prajakta Sapte
  Prajakta Sapte IIM Ahmedabad
 • Swapnil Vispute
  Swapnil Vispute IIM Ahmedabad
 • Ajay Jeevan K
  Ajay Jeevan K IIM Indore
 • Asram Jamil
  Asram Jamil IIM Ahmedabad
 • Soumya Loomba
  Soumya Loomba IIM Indore
 • Nishant Sangal
  Nishant Sangal IIM Indore